Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. kovo 16 d. - Strasbūras

12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. vasario 16 d.)

AFCO komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos peržiūra (2017/2024(INL))
(nuomonė: CULT, PETI) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Tarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus (2017/2023(INL))
(Nuomonė: CULT) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. kovo 9 d.)

AFCO komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Miestų vaidmuo Sąjungos institucinėje sistemoje (2017/2037(INI))
(Nuomonė: REGI) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

EMPL komitetas

- Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas valstybėse narėse (2017/2039(INI))
(Nuomonė: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

LIBE komitetas

- Pagrindinių teisių aspektai integruojant romus ES: kova su priešiškumu čigonams (2017/2038(INI))
(nuomonė: EMPL)

REGI komitetas

- ES makroregioninių strategijų įgyvendinimas (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(Nuomonė: ENVI)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. vasario 16 d.)

AFET komitetas

- Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (2017/2029(INI))

- ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika (2017/2027(INI))
(Nuomonė: DEVE)

- ES politiniai santykiai su ASEAN (2017/2026(INI))

- ES politiniai santykiai su Indija (2017/2025(INI))
(Nuomonė: FEMM)

AFET komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose valstybėse (2017/2028(INI))
(nuomonė: INTA, DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

ENVI komitetas

- Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas (2017/2030(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. kovo 9 d.)

AFET komitetas

- Rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos (2017/2041(INI))

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. kovo 9 d.)

AFCO komitetas(Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Miestų vaidmuo Sąjungos institucinėje sistemoje (2017/2037(INI))
(nuomonė: REGI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

-Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))

(nuomonė: ITRE, INTA, IMCO, CULT) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. vasario 16 d.)

AFET komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse (2017/2028(INI))
(nuomonė: INTA, DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

AFCO komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos peržiūra (2017/2024(INL))
(nuomonė: CULT, PETI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Tarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus (2017/2023(INL))
(nuomonė: CULT (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

ITRE komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(nuomonė: CULT, LIBE, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis))

Perdavimas komitetams (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

INTA komitetas

- Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlament įgyvendinimas (2016/2149(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFCO
nuomonė: EMPL, JURI, INTA

ENVI komitetas

- Teisėtos informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, kai atskleidžia konfidencialią bendrovių ir viešojo sektoriaus institucijų informaciją, apsaugos priemonės (2016/2224(INI))
perduota atsakingam komitetui: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

LIBE komitetas

- Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
perduota atsakingam komitetui: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Teisinė informacija - Privatumo politika