Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 16 ta' Marzu 2017 - Strasburgu

12. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 46 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16 ta' Frar 2017)

Kumitat AFCO

- Reviżjoni tar-Regolament (UE) Nru 211/2011 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini (2017/2024(INL))
(opinjoni: CULT, PETI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Talbiet ta' restituzzjoni transfruntieri ta' opri tal-arti u beni kulturali misruqa waqt kunflitti armati u gwerer (2017/2023(INL))
(opinjoni: CULT (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 9 ta' Marzu 2017)

Kumitat AFCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ir-rwol tal-bliet fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni (2017/2037(INI))
(opinjoni: REGI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat EMPL

- L-implimentazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ fl-Istati Membri (2017/2039(INI))
(opinjoni: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

Kumitat LIBE

- L-aspetti tad-drittijiet fundamentali fl-integrazzjoni tar-Rom fl-UE: il-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu (2017/2038(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat REGI

- L-implimentazzjoni tal-istrateġiji makroreġjonali tal-UE (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(opinjoni: ENVI)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16 ta' Frar 2017)

Kumitat AFET

- Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (2017/2029(INI))

- Ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina (2017/2027(INI))
(opinjoni: DEVE)

- Ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN (2017/2026(INI))

- Ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (2017/2025(INI))
(opinjoni: FEMM)

Kumitat AFET (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (2017/2028(INI))
(opinjoni: INTA, DEVE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat ENVI

- Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali (2017/2030(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 9 ta' Marzu 2017)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill fit-72 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (2017/2041(INI))

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 9 ta' Marzu 2017)

Kumitat AFCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ir-rwol tal-bliet fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni (2017/2037(INI))
(opinjoni: REGI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(opinjoni: ITRE, INTA, IMCO, CULT (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16 ta' Frar 2017)

Kumitat AFET (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (2017/2028(INI))
(opinjoni: INTA, DEVE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat AFCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Reviżjoni tar-Regolament (UE) Nru 211/2011 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini (2017/2024(INL))
(opinjoni: CULT, PETI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Talbiet ta' restituzzjoni transfruntieri ta' opri tal-arti u beni kulturali misruqa waqt kunflitti armati u gwerer (2017/2023(INL))
(opinjoni: CULT (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (Riformulazzjoni) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(opinjoni: CULT, LIBE, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI(Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura))

Konsultazzjoni mal-kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat INTA

- L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali (2016/2149(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFCO
opinjoni: EMPL, JURI, INTA

Kumitat ENVI

- Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi (2016/2224(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat LIBE

- Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO(Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Avviż legali - Politika tal-privatezza