Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 maart 2017 - Straatsburg

12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 46 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 februari 2017)

Commissie AFCO (artikel 54 van het Reglement)

- Herziening van Verordening (EU) nr. 211/2011 over het burgerinitiatief (2017/2024(INL))
(advies: CULT, PETI) (artikel 54 van het Reglement)

Commissie JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen (2017/2023(INL))
(advies: CULT) (artikel 54 van het Reglement))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 maart 2017)

Commissie AFCO (artikel 54 van het Reglement)

- De rol van steden binnen het institutionele kader van de Unie (2017/2037(INI))
(advies: REGI) (artikel 54 van het Reglement))

Commissie EMPL

- De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten (2017/2039(INI))
(advies: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

Commissie LIBE

- Grondrechtenaspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat (2017/2038(INI))
(advies: EMPL)

Commissie REGI

- Tenuitvoerlegging van de macroregionale strategieën van de EU (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(advies: ENVI)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 februari 2017)

Commissie AFET

- Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (2017/2029(INI))

- De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika (2017/2027(INI))
(advies: DEVE)

- Politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN (2017/2026(INI))

- De politieke betrekkingen van de EU met India (2017/2025(INI))
(advies: FEMM)

Commissie AFET (artikel 54 van het Reglement)

- Corruptie en mensenrechten in derde landen (2017/2028(INI))
(advies: INTA, DEVE (artikel 54 van het Reglement))

Commissie ENVI

- Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma (2017/2030(INI))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 113 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 maart 2017)

Commissie AFET

- Aanbeveling aan de Raad over de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2017/2041(INI))

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 maart 2017)

Commissie AFCO (artikel 54 van het Reglement)

- De rol van steden binnen het institutionele kader van de Unie (2017/2037(INI))
(avis: REGI (artikel 54 van het Reglement))

Commissie JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(advies: ITRE, INTA, IMCO, CULT) (artikel 54 van het Reglement))

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 februari 2017)

Commissie AFET (artikel 54 van het Reglement)

- Corruptie en mensenrechten in derde landen (2017/2028(INI))
(avis: INTA, DEVE (artikel 54 van het Reglement))

Commissie AFCO (artikel 54 van het Reglement)

- Herziening van Verordening (EU) nr. 211/2011 over het burgerinitiatief (2017/2024(INL))
(advies: CULT, PETI (artikel 54 van het Reglement))

Commissie JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen (2017/2023(INL))
(advies: CULT) (artikel 54 van het Reglement))

Commissie ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Europees telecomwetboek (herschikking) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(advies: CULT, LIBE, IMCO (artikel 54 van het Reglement), JURI (artikel 104 van het Reglement))

Aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie INTA

- De tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (2016/2149(INI))
verwezen naar ten principale: AFCO
advies: EMPL, JURI, INTA

Commissie ENVI

- Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die in het algemeen belang vertrouwelijke informatie van bedrijven en openbare organen bekendmaken (2016/2224(INI))
verwezen naar ten principale: JURI (artikel 54 van het Reglement)
advies: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (artikel 54 van het Reglement)

Commissie LIBE

Auteursrechten op de digitale interne markt (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
verwezen naar ten principale: JURI I (artikel 54 van het Reglement)
advies: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (artikel 54 van het Reglement)

Juridische mededeling - Privacybeleid