Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 16 martie 2017 - Strasbourg

12. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 46 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16 februarie 2017)

AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească (2017/2024(INL))
(aviz: CULT, PETI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor (2017/2023(INL))
(aviz: CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 martie 2017)

AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii (2017/2037(INI))
(aviz: REGI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

EMPL

- Punerea în aplicare a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în statele membre (2017/2039(INI))
(aviz: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

LIBE

- Aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi (2017/2038(INI))
(aviz: EMPL)

REGI

- Implementarea strategiilor macroregionale ale UE (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(aviz: ENVI)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16 februarie 2017)

AFET

- Exporturile de arme: implementarea poziției Consiliului 2008/944/PESC (2017/2029(INI))

- Relațiile politice ale UE cu America Latină (2017/2027(INI))
(aviz: DEVE)

- Relațiile politice ale UE cu ASEAN (2017/2026(INI))

- Relațiile politice ale UE cu India (2017/2025(INI))
(aviz: FEMM)

AFET (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Corupția și drepturile omului în țările terțe (2017/2028(INI))
(aviz: INTA, DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

ENVI

- Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (2017/2030(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 martie 2017)

AFET

- Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (2017/2041(INI))

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 martie 2017)

AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii (2017/2037(INI))
(aviz: REGI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe aplicabile anumitor transmisiuni online ale organizațiilor de radiodifuziune și retransmisii ale programelor de televiziune și de radio (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(aviz: ITRE, INTA, IMCO, CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16 februarie 2017)

AFET (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Corupția și drepturile omului în țările terțe (2017/2028(INI))
(aviz: INTA, DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească (2017/2024(INL))
(aviz: CULT, PETI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor (2017/2023(INL))
(aviz: CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Codul european al comunicațiilor electronice (reformare) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(aviz: CULT, LIBE, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură))

Sesizarea comisiilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

INTA

- Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la parlamentele naționale (2016/2149(INI))
retrimis fond: AFCO
aviz: EMPL, JURI, INTA

ENVI

- Măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și organismelor publice (2016/2224(INI))
retrimis fond: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

LIBE

- Drepturile de autor în cadrul pieței unice digitale (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
retrimis fond: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate