Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg

12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 46 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16. februára 2017)

výbor AFCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Revízia nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (2017/2024(INL))
(stanovisko: CULT, PETI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách (2017/2023(INL))
(stanovisko: CULT (článok 54 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9. marca 2017)

výbor AFCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie (2017/2037(INI))
(stanovisko: REGI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor EMPL

- Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (2017/2039(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

LIBE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism (2017/2038(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor REGI

- Vykonávanie makroregionálnych stratégií EÚ (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(stanovisko: ENVI)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16. februára 2017

výbor AFET

- Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (2017/2029(INI))

- Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou (2017/2027(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Politické vzťahy EÚ so združením ASEAN (2017/2026(INI))

- Politické vzťahy EÚ s Indiou (2017/2025(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor AFET (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách (2017/2028(INI))
(stanovisko: INTA, DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor ENVI

- Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu (2017/2030(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 113 rokovacieho poriadku)
Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9. marca 2017)

výbor AFET

- Odporúčanie pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (2017/2041(INI))

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9. marca 2017)

výbor AFCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie (2017/2037(INI))
(stanovisko: REGI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(stanovisko: ITRE, INTA, IMCO, CULT (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16. februára 2017)

výbor AFET (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách (2017/2028(INI))
(stanovisko: INTA, DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor AFCO (článok 54 rokovacieho poriadku)


- Revízia nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (2017/2024(INL))
(stanovisko: CULT, PETI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách (2017/2023(INL))
(stanovisko: CULT (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Európsky kódex v oblasti elektronických komunikácií (prepracované znenie) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(stanovisko: CULT, LIBE, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI (článok 104 rokovacieho poriadku))

Pridelenie výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor INTA

- Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov (2016/2149(INI))
predložené gestorskému výboru: AFCO
stanovisko: EMPL, JURI, INTA

výbor ENVI

- Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme pri odhaľovaní dôverných informácií spoločností a verejných orgánov (2016/2224(INI))
predložené gestorskému výboru: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor LIBE

- Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia