Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 16. března 2017 - Štrasburk

13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ECON

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Minamatské úmluvy o rtuti (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, INTA

- Částečná obměna členů Účetního dvora - maďarský kandidát (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o pilíři sociálních práv (B8-0171/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vypracování společné unijní právní definice verbálních projevů nenávisti (B8-0172/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

Právní upozornění - Ochrana soukromí