Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 16. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ECON

- Ehdotus neuvoston päätökseksi elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, INTA

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - Unkarin ehdokas (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys sosiaalisten oikeuksien pilarista (B8-0171/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vihapuheen yhteisen oikeudellisen määritelmän laatimisesta Euroopan unionissa (B8-0172/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö