Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. március 16., Csütörtök - Strasbourg

13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi rendeletre (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök fakultatív módon konzultál az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ECON

- Javaslat a higanyról szóló Minamata egyezmény megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, INTA

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása - a magyar jelölt (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- Javaslat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

utalva

illetékes :

JURI

2) a képviselők, állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a szociális jogok európai pilléréről (B8-0171/2017)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

ECON

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az Európai Unióban alkalmazandó, gyűlöletbeszédre vonatkozó közös jogi fogalom megalkotásáról (B8-0172/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat