Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. kovo 16 d. - Strasbūras

13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ECON

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio sudarymo (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, INTA

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Vengrijos kandidatas (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl socialinių teisių ramsčio (B8-0171/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendros neapykantą kurstančios kalbos teisinės apibrėžties Europos Sąjungoje (B8-0172/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Teisinė informacija - Privatumo politika