Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 16 martie 2017 - Strasbourg

13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD))
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ECON

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției de la Minamata privind mercurul (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, INTA

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul ungar (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

retrimis

fond :

JURI

2)de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la pilonul drepturilor sociale (B8-0171/2017)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la stabilirea unei definiții juridice comune a discursului de incitare la ură în Uniunea Europeană (B8-0172/2017)

retrimis

fond :

LIBE

Aviz juridic - Politica de confidențialitate