Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 16. marec 2017 - Strasbourg

13. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe(ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 282(5) Pogodbe posvetoval z Evropsko centralno banko o tem predlogu.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

ECON

- Predlog sklep Sveta o sklenitvi Konvencije Minamata o živem srebru (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE, INTA

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - madžarski kandidat (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

2)od poslancev Parlamentapredlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o stebru socialnih pravic (B8-0171/2017)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o oblikovanju enotne pravne opredelitve sovražnega govora v Evropski uniji (B8-0172/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov