Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

14. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 15 Μαρτίου 2017

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 1558/2016)· (*) (αριθ. 1559/2016)· (*) (αριθ. 1560/2016)· (*) (αριθ. 1561/2016)· (*) (αριθ. 1562/2016)· (*) (αριθ. 1563/2016)· Einar Petursson (αριθ. 1564/2016)· (*) (αριθ. 1565/2016)· (*) (αριθ. 1566/2016)· (*) (αριθ. 1567/2016)· (*) (αριθ. 0055/2017)· Panagiotis Leliatsos (αριθ. 0056/2017)· Sari Kantinkoski (αριθ. 0057/2017)· Carina Olsen (αριθ. 0058/2017)· Ismael Antonio López Pérez (αριθ. 0059/2017)· (*) (αριθ. 0060/2017)· Sam Kloos (αριθ. 0061/2017)· Veronika Nyang (αριθ. 0062/2017)· Ivailo Iliev (αριθ. 0063/2017)· (*) (αριθ. 0064/2017)· Luca Lazzati (αριθ. 0065/2017)· (*) (αριθ. 0066/2017)· (*) (αριθ. 0067/2017)· (*) (αριθ. 0068/2017)· (*) (αριθ. 0069/2017)· (*) (αριθ. 0070/2017)· (*) (αριθ. 0071/2017)· (*) (αριθ. 0072/2017)· (*) (αριθ. 0073/2017)· (*) (αριθ. 0074/2017)· (*) (αριθ. 0075/2017)· (*) (αριθ. 0076/2017)· (*) (αριθ. 0077/2017)· (*) (αριθ. 0078/2017)· (*) (αριθ. 0079/2017)· (*) (αριθ. 0080/2017)· (*) (αριθ. 0081/2017)· (*) (αριθ. 0082/2017)· David Gale (αριθ. 0083/2017)· Benjamin Rzepka (αριθ. 0084/2017)· Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (αριθ. 0085/2017)· Jose Manuel Martin Alvarez (αριθ. 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0087/2017)· (*) (αριθ. 0088/2017)· (*) (αριθ. 0089/2017)· (*) (αριθ. 0090/2017)· (*) (αριθ. 0091/2017)· Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (αριθ. 0092/2017)· (*) (αριθ. 0093/2017)· (*) (αριθ. 0094/2017)· (*) (αριθ. 0095/2017)· Leif Lundgren (αριθ. 0096/2017)· Manuela Perteghella (αριθ. 0097/2017)· (*) (αριθ. 0098/2017)· (*) (αριθ. 0099/2017)· (*) (αριθ. 0100/2017)· Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (αριθ. 0101/2017)· Aleko Brazitzov (αριθ. 0102/2017)· (*) (αριθ. 0103/2017)· (*) (αριθ. 0104/2017)· Jeremy Becker (αριθ. 0105/2017)· (*) (αριθ. 0106/2017)· (*) (αριθ. 0107/2017)· (*) (αριθ. 0108/2017)· (*) (αριθ. 0109/2017)· (*) (αριθ. 0110/2017)· (*) (αριθ. 0111/2017)· Samit Shah (αριθ. 0112/2017)· Simon Baraldi (αριθ. 0113/2017)· Simon Baraldi (αριθ. 0114/2017)· (*) (αριθ. 0115/2017)· (*) (αριθ. 0116/2017)· (*) (αριθ. 0117/2017)· (*) (αριθ. 0118/2017)· Vincenzo Solla (αριθ. 0119/2017)· (*) (αριθ. 0120/2017)· Mita Drius (αριθ. 0121/2017)· Michael Morawietz (αριθ. 0122/2017)· (*) (αριθ. 0123/2017)· (*) (αριθ. 0124/2017)· (*) (αριθ. 0125/2017)· (*) (αριθ. 0126/2017)· (*) (αριθ. 0127/2017)· Luis Salan Santos (αριθ. 0128/2017)· Stylianos Vakras (αριθ. 0129/2017)· María Vanesa Catalán González (αριθ. 0130/2017)· Rubén Martínez (αριθ. 0131/2017)· Anne Wilkinson (αριθ. 0132/2017)· (*) (αριθ. 0133/2017)· Ramon Afonso (αριθ. 0134/2017)· Georgios Floras (αριθ. 0135/2017)· Bas Van Tol (αριθ. 0136/2017)· (*) (αριθ. 0137/2017)· Juan Manuel Segarra Mucientes (αριθ. 0138/2017)· (*) (αριθ. 0139/2017)· (*) (αριθ. 0140/2017)· (*) (αριθ. 0141/2017)· (*) (αριθ. 0142/2017)· Marina Suchlich-Naujoks (αριθ. 0143/2017)· (*) (αριθ. 0144/2017)· Amândio Silva (αριθ. 0145/2017)· (*) (αριθ. 0146/2017)· (*) (αριθ. 0147/2017)· (*) (αριθ. 0148/2017)· Fabiano Filippin (αριθ. 0149/2017)· Jürgen Heß (αριθ. 0150/2017)· Hermann Wittwer (αριθ. 0151/2017)· Marco Giovannelli (αριθ. 0152/2017)· (*) (αριθ. 0153/2017)· Antonio Pérez Marrero (αριθ. 0154/2017)· Juan Ramón González Santana (αριθ. 0155/2017)· (*) (αριθ. 0156/2017)· Nicola Guagliardo (αριθ. 0157/2017)· (*) (αριθ. 0158/2017)· (*) (αριθ. 0159/2017)· Damian Macias (αριθ. 0160/2017)· Alberto Arranz Santander (αριθ. 0161/2017)· (*) (αριθ. 0162/2017)· (*) (αριθ. 0163/2017)· Ann Clwyd (αριθ. 0164/2017)· Simon Baraldi (αριθ. 0165/2017).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 15 Μαρτίου 2017 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος .

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου