Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg

14. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 15. marca 2017

(*) Meno je utajené

(*) (č. 1558/2016); (*) (č. 1559/2016); (*) (č. 1560/2016); (*) (č. 1561/2016); (*) (č. 1562/2016); (*) (č. 1563/2016); Einar Petursson (č. 1564/2016); (*) (č. 1565/2016); (*) (č. 1566/2016); (*) (č. 1567/2016); (*) (č. 0055/2017); Panagiotis Leliatsos (č. 0056/2017); Sari Kantinkoski (č. 0057/2017); Carina Olsen (č. 0058/2017); Ismael Antonio López Pérez (č. 0059/2017); (*) (č. 0060/2017); Sam Kloos (č. 0061/2017); Veronika Nyang (č. 0062/2017); Ivailo Iliev (č. 0063/2017); (*) (č. 0064/2017); Luca Lazzati (č. 0065/2017); (*) (č. 0066/2017); (*) (č. 0067/2017); (*) (č. 0068/2017); (*) (č. 0069/2017); (*) (č. 0070/2017); (*) (č. 0071/2017); (*) (č. 0072/2017); (*) (č. 0073/2017); (*) (č. 0074/2017); (*) (č. 0075/2017); (*) (č. 0076/2017); (*) (č. 0077/2017); (*) (č. 0078/2017); (*) (č. 0079/2017); (*) (č. 0080/2017); (*) (č. 0081/2017); (*) (č. 0082/2017); David Gale (č. 0083/2017); Benjamin Rzepka (č. 0084/2017); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (č. 0085/2017); Jose Manuel Martin Alvarez (č. 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (č. 0087/2017); (*) (č. 0088/2017); (*) (č. 0089/2017); (*) (č. 0090/2017); (*) (č. 0091/2017); Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (č. 0092/2017); (*) (č. 0093/2017); (*) (č. 0094/2017); (*) (č. 0095/2017); Leif Lundgren (č. 0096/2017); Manuela Perteghella (č. 0097/2017); (*) (č. 0098/2017); (*) (č. 0099/2017); (*) (č. 0100/2017); Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (č. 0101/2017); Aleko Brazitzov (č. 0102/2017); (*) (č. 0103/2017); (*) (č. 0104/2017); Jeremy Becker (č. 0105/2017); (*) (č. 0106/2017); (*) (č. 0107/2017); (*) (č. 0108/2017); (*) (č. 0109/2017); (*) (č. 0110/2017); (*) (č. 0111/2017); Samit Shah (č. 0112/2017); Simon Baraldi (č. 0113/2017); Simon Baraldi (č. 0114/2017); (*) (č. 0115/2017); (*) (č. 0116/2017); (*) (č. 0117/2017); (*) (č. 0118/2017); Vincenzo Solla (č. 0119/2017); (*) (č. 0120/2017); Mita Drius (č. 0121/2017); Michael Morawietz (č. 0122/2017); (*) (č. 0123/2017); (*) (č. 0124/2017); (*) (č. 0125/2017); (*) (č. 0126/2017); (*) (č. 0127/2017); Luis Salan Santos (č. 0128/2017); Stylianos Vakras (č. 0129/2017); María Vanesa Catalán González (č. 0130/2017); Rubén Martínez (č. 0131/2017); Anne Wilkinson (č. 0132/2017); (*) (č. 0133/2017); Ramon Afonso (č. 0134/2017); Georgios Floras (č. 0135/2017); Bas Van Tol (č. 0136/2017); (*) (č. 0137/2017); Juan Manuel Segarra Mucientes (č. 0138/2017); (*) (č. 0139/2017); (*) (č. 0140/2017); (*) (č. 0141/2017); (*) (č. 0142/2017); Marina Suchlich-Naujoks (č. 0143/2017); (*) (č. 0144/2017); Amândio Silva (č. 0145/2017); (*) (č. 0146/2017); (*) (č. 0147/2017); (*) (č. 0148/2017); Fabiano Filippin (č. 0149/2017); Jürgen Heß (č. 0150/2017); Hermann Wittwer (č. 0151/2017); Marco Giovannelli (č. 0152/2017); (*) (č. 0153/2017); Antonio Pérez Marrero (č. 0154/2017); Juan Ramón González Santana (č. 0155/2017); (*) (č. 0156/2017); Nicola Guagliardo (č. 0157/2017); (*) (č. 0158/2017); (*) (č. 0159/2017); Damian Macias (č. 0160/2017); Alberto Arranz Santander (č. 0161/2017); (*) (č. 0162/2017); (*) (č. 0163/2017); Ann Clwyd (č. 0164/2017); Simon Baraldi (č. 0165/2017).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 15 rokovacieho poriadku 15. marca 2017 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia