Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 16 март 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ ***I (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
3.1.Зимбабве, случаят с пастор Еван Маварире
  
3.2.Украинските политически затворници в Русия и положението в Крим
  
3.3.Филипините, случаят със сенатор Лейла М. де Лима
 4.Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (внесени предложения за резолюция)
 5.Съобщение на председателството
 6.Време за гласуване
  
6.1.Зимбабве, случаят с пастор Еван Маварире (гласуване)
  
6.2.Украинските политически затворници в Русия и положението в Крим (гласуване)
  
6.3.Филипините, случаят със сенатор Лейла М. де Лима (гласуване)
  
6.4.Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (гласуване)
  
6.5.Надлежна проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I (гласуване)
  
6.6.Рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ ***I (гласуване)
  
6.7.Конституционни, правни и институционални последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон (гласуване)
  
6.8.Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (гласуване)
  
6.9.Доклад от 2016 г. относно Черна гора (гласуване)
  
6.10.Електронната демокрация в ЕС: потенциал и предизвикателства (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Позиции на Съвета на първо четене
 11.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)
 12.Решения относно някои документи
 13.Внесени документи
 14.Петиции
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (188 kb) Присъствен списък (58 kb)    Резултати от поименно гласуване (689 kb) 
 
Протокол (84 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (34 kb) Резултати от поименно гласуване (53 kb) 
 
Протокол (290 kb) Присъствен списък (68 kb) Резултати от гласувания (525 kb) Резултати от поименно гласуване (796 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност