Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 16. märts 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitlev liidu raamistik ***I (arutelu)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  3.1.Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum
  3.2.Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord
  3.3.Filipiinid, senaator Leila M. De Lima juhtum
 4.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Presidentuuri teadaanne
 6.Hääletused
  6.1.Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum (hääletus)
  6.2.Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord (hääletus)
  6.3.Filipiinid, senaator Leila M. De Lima juhtum (hääletus)
  6.4.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel (hääletus)
  6.5.Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustus ***I (hääletus)
  6.6.Kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitlev liidu raamistik ***I (hääletus)
  6.7.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused (hääletus)
  6.8.ELi integreeritud Arktika-poliitika (hääletus)
  6.9.2016. aasta Montenegro aruanne (hääletus)
  6.10.E-demokraatia võimalused ja probleemid ELis (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 11.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Esitatud dokumendid
 14.Petitsioonid
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (164 kb)  Kohalolijate nimekiri (58 kb)
 
Protokoll (79 kb)  Kohalolijate nimekiri (11 kb)  Hääletustulemused (31 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (53 kb)
 
Protokoll (257 kb)  Kohalolijate nimekiri (63 kb)  Hääletustulemused (498 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (779 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika