Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 16. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevat unionin puitteet ***I (keskustelu)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  3.1.Zimbabwe ja pastori Evan Mawariren tapaus
  3.2.Ukrainalaiset poliittiset vangit Venäjällä ja Krimin tilanne
  3.3.Filippiinit ja senaattori Leila M. De Liman tapaus
 4.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Äänestykset
  6.1.Zimbabwe ja pastori Evan Mawariren tapaus (äänestys)
  6.2.Ukrainalaiset poliittiset vangit Venäjällä ja Krimin tilanne (äänestys)
  6.3.Filippiinit ja senaattori Leila M. De Liman tapaus (äänestys)
  6.4.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (äänestys)
  6.5.Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjuun sovellettava tuojien due diligence -järjestelmä ***I (äänestys)
  6.6.Kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevat unionin puitteet ***I (äänestys)
  6.7.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslailliset, oikeudelliset ja institutionaaliset vaikutukset: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet (äänestys)
  6.8.Arktista aluetta koskeva EU:n yhdennetty politiikka (äänestys)
  6.9.Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)
  6.10.Sähköinen demokratia EU:ssa: mahdollisuudet ja haasteet (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 11.Ensisijainen tiedustelu (keskustelu)
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Vetoomukset
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (168 kb)  Läsnäololista (58 kb)
 
Pöytäkirja (80 kb)  Läsnäololista (11 kb)  Äänestysten tulokset (32 kb)  Nimenhuutoäänestykset (58 kb)
 
Pöytäkirja (260 kb)  Läsnäololista (62 kb)  Äänestysten tulokset (504 kb)  Nimenhuutoäänestykset (781 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö