Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 16 maart 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector ***I (debat)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  3.1.Zimbabwe, de zaak van pastor Evan Mawarire
  3.2.Oekraïense politieke gevangenen in Rusland en de situatie op de Krim
  3.3.Filipijnen, de zaak van senator Leila M. De Lima
 4.Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Mededeling van de Voorzitter
 6.Stemmingen
  6.1.Zimbabwe, de zaak van pastor Evan Mawarire (stemming)
  6.2.Oekraïense politieke gevangenen in Rusland en de situatie op de Krim (stemming)
  6.3.Filipijnen, de zaak van senator Leila M. De Lima (stemming)
  6.4.Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (stemming)
  6.5.Zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden ***I (stemming)
  6.6.Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector ***I (stemming)
  6.7.Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden (stemming)
  6.8.Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied (stemming)
  6.9.Verslag 2016 over Montenegro (stemming)
  6.10.e-Democratie in de EU: potentieel en uitdagingen (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 11.Uitgebreide interpellaties (debat)
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Ingekomen stukken
 14.Verzoekschriften
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (166 kb) Presentielijst (58 kb)    Hoofdelijke stemming (689 kb) 
 
Notulen (80 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (32 kb) Hoofdelijke stemming (52 kb) 
 
Notulen (280 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (505 kb) Hoofdelijke stemming (776 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid