Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 16 marca 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Unijne ramy gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa ***I (debata)
 3.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
3.1.Zimbabwe, sprawa pastora Evana Mawarire
  
3.2.Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji oraz sytuacja na Krymie
  
3.3.Filipiny, sprawa senator Leili M. De Limy
 4.Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. (złożone projekty rezolucji)
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Głosowanie
  
6.1.Zimbabwe, sprawa pastora Evana Mawarire (głosowanie)
  
6.2.Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji oraz sytuacja na Krymie (głosowanie)
  
6.3.Filipiny, sprawa senator Leili M. De Limy (głosowanie)
  
6.4.Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. (głosowanie)
  
6.5.Należyta staranność w łańcuchu dostaw importerów minerałów i metali pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka ***I (głosowanie)
  
6.6.Unijne ramy gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa ***I (głosowanie)
  
6.7.Skutki konstytucyjne, prawne i instytucjonalne wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony: możliwości oferowane przez Traktat z Lizbony (głosowanie)
  
6.8.Zintegrowana polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki (głosowanie)
  
6.9.Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Czarnogóry (głosowanie)
  
6.10.e-Demokracja w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Składanie dokumentów
 14.Petycje
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 16.Kalendarz następnych posiedzeń
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (167 kb) Lista obecności (58 kb)    Wyniki głosowań imiennych (689 kb) 
 
Protokół (81 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (32 kb) Wyniki głosowań imiennych (52 kb) 
 
Protokół (268 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (511 kb) Wyniki głosowań imiennych (713 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności