Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rámec Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva ***I (rozprava)
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
3.1.Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho
  
3.2.Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme
  
3.3.Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej
 4.Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (predložené návrhy uznesení)
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Hlasovanie
  
6.1.Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho (hlasovanie)
  
6.2.Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme (hlasovanie)
  
6.3.Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej (hlasovanie)
  
6.4.Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (hlasovanie)
  
6.5.Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I (hlasovanie)
  
6.6.Rámec Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva ***I (hlasovanie)
  
6.7.Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva (hlasovanie)
  
6.8.Integrovaná politika EÚ pre Arktídu (hlasovanie)
  
6.9.Správa o Čiernej Hore za rok 2016 (hlasovanie)
  
6.10.Elektronická demokracia v EÚ: potenciál a výzvy (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Pozície Rady v prvom čítaní
 11.Väčšie interpelácie (rozprava)
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Predloženie dokumentov
 14.Petície
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (166 kb) Prezenčná listina (58 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (689 kb) 
 
Zápisnica (81 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (32 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (54 kb) 
 
Zápisnica (266 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (511 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (781 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia