Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 16 mars 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn ***I (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire
  3.2.Ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim
  3.3.Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima
 4.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (ingivna resolutionsförslag)
 5.Meddelande från talmannen
 6.Omröstning
  6.1.Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire (omröstning)
  6.2.Ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim (omröstning)
  6.3.Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima (omröstning)
  6.4.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (omröstning)
  6.5.Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I (omröstning)
  6.6.Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn ***I (omröstning)
  6.7.Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder (omröstning)
  6.8.En integrerad EU-politik för Arktis (omröstning)
  6.9.Rapport för 2016 om Montenegro (omröstning)
  6.10.E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 11.Större interpellationer (debatt)
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Inkomna dokument
 14.Framställningar
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (167 kb)  Närvarolista (58 kb)
 
Protokoll (79 kb)  Närvarolista (11 kb)  Omröstningsresultat (31 kb)  Omröstningar med namnupprop (52 kb)
 
Protokoll (261 kb)  Närvarolista (63 kb)  Omröstningsresultat (502 kb)  Omröstningar med namnupprop (779 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy