Index 
Jegyzőkönyv
PDF 268kWORD 80k
2017. március 16., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer ***I (vita)
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
3.1.Zimbabwe, Evan Mawarire lelkipásztor esete
  
3.2.Ukrán politikai foglyok Oroszországban és a Krím helyzete
  
3.3.Fülöp-szigetek, Leila M. De Lima szenátor ügye
 4.Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein képviselendő uniós prioritások (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Az elnök közleménye
 6.Szavazások órája
  
6.1.Zimbabwe, Evan Mawarire lelkipásztor esete (szavazás)
  
6.2.Ukrán politikai foglyok Oroszországban és a Krím helyzete (szavazás)
  
6.3.Fülöp-szigetek, Leila M. De Lima szenátor ügye (szavazás)
  
6.4.Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2017. évi ülésein képviselendő uniós prioritások (szavazás)
  
6.5.A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc ***I (szavazás)
  
6.6.A halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer ***I (szavazás)
  
6.7.A közös biztonsági és védelmi politika alkotmányos, jogi és intézményi kihatásai: a Lisszaboni Szerződés által kínált lehetőségek (szavazás)
  
6.8.Az EU Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikája (szavazás)
  
6.9.A Montenegróról szóló 2016. évi jelentés (szavazás)
  
6.10.e-demokrácia az EU-ban: lehetőségek és kihívások (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 11.Nagyobb interpellációk (vita)
 12.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Petíciók
 15.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 16.A következő ülések időpontja
 17.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. A halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer ***I (vita)

Jelentés a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Marco Affronte előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja).

Felszólal: Werner Kuhn, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ricardo Serrão Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Linnéa Engström, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mike Hookem, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Diane James, független, Gabriel Mato, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López és Nicola Caputo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Julian King és Marco Affronte.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.16-i jegyzőkönyv, 6.6. pont .


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2017.3.15-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


3.1. Zimbabwe, Evan Mawarire lelkipásztor esete

Állásfoglalási indítványok B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post és Lola Sánchez Caldentey előterjeszti a B8-0191/2017, B8-0194/2017 és B8-0196/2017 állásfoglalásra irányuló indítványt.

Felszólal: Luke Ming Flanagan ügyrendi kérdésben és Geoffrey Van Orden e megszakításról.

Pavel Telička és Bogdan Brunon Wenta előterjeszti a B8-0200/2017 és B8-0224/2017 állásfoglalási indítványt.

Felszólal: Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott és Dominique Bilde.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cristian Dan Preda, Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja), a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.16-i jegyzőkönyv, 6.1. pont .


3.2. Ukrán politikai foglyok Oroszországban és a Krím helyzete

Állásfoglalási indítványok B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

E vita kapcsán az elnök a Parlament nevében üdvözli az ukrán parlamenti képviselők egy csoportját, akik a hivatalos karzaton foglalnak helyet.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius és Tunne Kelam előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Dariusz Rosati, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marju Lauristin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, független, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic és Jean-Luc Schaffhauser, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina és Eduard Kukan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică és José Inácio Faria.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja), a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.16-i jegyzőkönyv, 6.2. pont .


3.3. Fülöp-szigetek, Leila M. De Lima szenátor ügye

Állásfoglalási indítványok B8-0193/2017 B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová és Tomáš Zdechovský előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Krzysztof Hetman, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Marc Tarabella.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott és Maria Grapini.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja), a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.16-i jegyzőkönyv, 6.3. pont .

(A 11.35-kor megszakított ülést 12.00-kor folytatják.)


4. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein képviselendő uniós prioritások (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2017. évi ülésein képviselendő uniós prioritások (2017/2598(RSP))

A vita időpontja: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 11. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa és Michaela Šojdrová, a PPE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez és Javier Couso Permuy, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans és Paavo Väyrynen, az ALDE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post és mások, az S&D képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Szavazás: 2017.3.16-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

5. Az elnök közleménye

Felszólal: António Marinho e Pinto megemlékezik Aldo Moro, olasz politikus 39 évvel ezelőtti elrablásáról, akit a Vörös Brigádok szervezet 1978. május 9-én megölt, és Olaf Stuger a török külügyminiszter által a hollandiai választások eredményéről tett nyilatkozatokról (Az elnök tudomásul veszi).

°
° ° °

Az elnök közli, hogy az Elnökök Értekezlete jóváhagyta a pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság kérését, hogy három hónappal hosszabbítsák meg megbízatását.

E hosszabbításra azért van szükség, hogy a bizottság maradéktalanul és helyesen el tudja végezni a Parlament által 2016. június 8-án elfogadott megbízatását, tekintettel arra, hogy még számos dokumentumot meg kell vizsgálni, elemzéseket kell kérni, és különféle érdekelteket meg kell hallgatni.

A Parlament hozzájárul a hosszabbításhoz.


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. Zimbabwe, Evan Mawarire lelkipásztor esete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0191/2017

(amely a B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0200/2017 és B8-0224/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post és Arne Lietz, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski és Jan Zahradil, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas és Beatrix von Storch, az EFDD képviselőcsoport nevében;

—   Mario Borghezio, a(z) ENF.

Elfogadva (P8_TA(2017)0086)

(A B8-0196/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.2. Ukrán politikai foglyok Oroszországban és a Krím helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0190/2017

(amely a B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017 és B8-0221/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Jerzy Buzek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin és Julie Ward, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski és Kosma Złotowski, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes és Davor Škrlec, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2017)0087)


6.3. Fülöp-szigetek, Leila M. De Lima szenátor ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0193/2017

(amely a B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 és B8-0226/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen és Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi és Beatrix von Storch, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2017)0088)


6.4. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2017. évi ülésein képviselendő uniós prioritások (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 és B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0183/2017

(amely a B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 és B8-0189/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa és Michaela Šojdrová, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Ivo Vajgl; az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini és Molly Scott Cato, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2017)0089)

(A B8-0184/2017 és B8-0185/2017 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


6.5. A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc ***I (szavazás)

Jelentés a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

A vita időpontja: 2015. május 19. (2015.5.19-i jegyzőkönyv, 3. pont).

A szavazást a 2015. május 20-i ülésen elhalasztották (2015.5.20-i jegyzőkönyv, 10.7. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva (P8_TA(2017)0090)


6.6. A halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer ***I (szavazás)

Jelentés a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Marco Affronte (A8-0150/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva (P8_TA(2017)0091)


6.7. A közös biztonsági és védelmi politika alkotmányos, jogi és intézményi kihatásai: a Lisszaboni Szerződés által kínált lehetőségek (szavazás)

Jelentés a közös biztonsági és védelmi politika alkotmányos, jogi és intézményi kihatásairól: a Lisszaboni Szerződés által kínált lehetőségek [2015/2343(INI)] - Külügyi Bizottság - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Michael Gahler és Esteban González Pons (A8-0042/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0092)


6.8. Az EU Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikája (szavazás)

Jelentés Az Európai Unió Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikájáról [2016/2228(INI)] - Külügyi Bizottság - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadók: Urmas Paet és Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0093)

Felszólalások

David Coburn a szavazás előtt.


6.9. A Montenegróról szóló 2016. évi jelentés (szavazás)

Jelentés a Bizottság Montenegróról szóló, 2016. évi jelentéséről [2016/2309(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Charles Tannock (A8-0050/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0094)


6.10. e-demokrácia az EU-ban: lehetőségek és kihívások (szavazás)

Jelentés az Európai Unión belüli e-demokráciáról: lehetőségek és kihívások [2016/2008(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0095)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2017. évi ülésein képviselendő uniós prioritások – (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias és Doru-Claudian Frunzulică

Iuliu Winkler -jelentés - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică és Seán Kelly

Marco Affronte -jelentés - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică és Seán Kelly

Michael Gahler és Esteban González Pons -jelentés - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák és Jean-Luc Mélenchon

Charles Tannock -jelentés - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil és Ivan Jakovčić

Ramón Jáuregui Atondo -jelentés - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor és Momchil Nekov.


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 12.55-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (10728/4/2016 - C8-0104/2017 – 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Tanács álláspontja első olvasatban az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (10729/4/2016 - C8-0105/2017 – 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

Álláspontjai elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2017. március 17.


11. Nagyobb interpellációk (vita)

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció vitával (O-00004/2017/rév1), Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az emberkereskedők és a kutatási és mentési tevékenységet végző nem kormányzati szervezetek közti együttműködés a Földközi-tenger térségében (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

David Coburn kifejti a kérdést.

Julian King (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében (az elnök Georg Mayer felszólalása kapcsán, aki válaszol arra), Seán Kelly, James Nicholson és Jozo Radoš.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivan Jakovčić.

Felszólal: Julian King.

A vitát berekesztik.


12. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 46. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2017. február 16-i határozata nyomán)

AFCO bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet felülvizsgálata (2017/2024(INL))
(vélemény: CULT, PETI) (az eljárási szabályzat 54. cikke)

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel és kulturális javakkal kapcsolatos, határon átnyúló kárpótlási kérelmek (2017/2023(INL))
(vélemény: CULT) (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2017. március 9-i határozata nyomán)

AFCO bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A városok szerepe az Unió intézményi keretében (2017/2037(INI))
(vélemény: REGI) (az eljárási szabályzat 54. cikke)

EMPL bizottság

- Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása a tagállamokban (2017/2039(INI))
(vélemény: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

LIBE bizottság

- A romák uniós integrációjának alapvető jogokkal kapcsolatos vonatkozásai: a cigányellenesség elleni küzdelem (2017/2038(INI))
(vélemény: EMPL)

REGI bizottság

- Az EU makroregionális stratégiáinak végrehajtása (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(vélemény: ENVI)

(Az Elnökök Értekezlete 2017. február 16-i határozata nyomán)

AFET bizottság

- Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (2017/2029(INI))

- Az Unió Latin Amerikával fennálló politikai kapcsolatai (2017/2027(INI))
(vélemény: DEVE)

- Az Unió ASEAN-nel fennálló politikai kapcsolatai (2017/2026(INI))

- Az Unió Indiával fennálló politikai kapcsolatai (2017/2025(INI))
(vélemény: FEMM)

AFET bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Korrupció és emberi jogok a harmadik országokban (2017/2028(INI))
(vélemény: INTA, DEVE)

ENVI bizottság

- A hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtása (2017/2030(INI))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 113. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2017. március 9-i határozata nyomán)

AFET bizottság

- A Tanácsnak címzett ajánlás az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 72. ülésszakáról (2017/2041(INI))

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2017. március 9-i határozata nyomán)

AFCO bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A városok szerepe az Unió intézményi keretében (2017/2037(INI))
(vélemény: REGI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(vélemény: ITRE, INTA, IMCO, CULT (az eljárási szabályzat 54. cikke))

(Az Elnökök Értekezletének 2017. február 16-i határozata nyomán)

AFET bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Korrupció és emberi jogok a harmadik országokban (2017/2028(INI))
(vélemény: INTA, DEVE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

AFCO bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet felülvizsgálata (2017/2024(INL))
(vélemény: CULT, PETI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel és kulturális javakkal kapcsolatos, határon átnyúló kárpótlási kérelmek (2017/2023(INL))
(vélemény: CULT (az eljárási szabályzat 54. cikke))

ITRE bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (átdolgozás) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(vélemény: CULT, LIBE, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke))

Bizottságok felkérése (az eljárási szabályzat 53. cikke)

INTA bizottság

- A Szerződés nemzeti parlamenteket érintő rendelkezéseinek végrehajtása (2016/2149(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFCO
vélemény: EMPL, JURI, INTA

ENVI bizottság

- A vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedések (2016/2224(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke)

LIBE bizottság

- A digitális egységes piacon érvényes szerzői jog (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)


13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi rendeletre (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök fakultatív módon konzultál az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ECON

- Javaslat a higanyról szóló Minamata egyezmény megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, INTA

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása - a magyar jelölt (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- Javaslat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

utalva

illetékes :

JURI

2) a képviselők, állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a szociális jogok európai pilléréről (B8-0171/2017)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

ECON

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az Európai Unióban alkalmazandó, gyűlöletbeszédre vonatkozó közös jogi fogalom megalkotásáról (B8-0172/2017)

utalva

illetékes :

LIBE


14. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2017. március 15.

(*) titkos név

(*) (1558/2016); (*) (1559/2016); (*) (1560/2016); (*) (1561/2016); (*) (1562/2016); (*) (1563/2016); Einar Petursson (1564/2016); (*) (1565/2016); (*) (1566/2016); (*) (1567/2016); (*) (0055/2017); Panagiotis Leliatsos (0056/2017); Sari Kantinkoski (0057/2017); Carina Olsen (0058/2017); Ismael Antonio López Pérez (0059/2017); (*) (0060/2017); Sam Kloos (0061/2017); Veronika Nyang (0062/2017); Ivailo Iliev (0063/2017); (*) (0064/2017); Luca Lazzati (0065/2017); (*) (0066/2017); (*) (0067/2017); (*) (0068/2017); (*) (0069/2017); (*) (0070/2017); (*) (0071/2017); (*) (0072/2017); (*) (0073/2017); (*) (0074/2017); (*) (0075/2017); (*) (0076/2017); (*) (0077/2017); (*) (0078/2017); (*) (0079/2017); (*) (0080/2017); (*) (0081/2017); (*) (0082/2017); David Gale (0083/2017); Benjamin Rzepka (0084/2017); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (0085/2017); Jose Manuel Martin Alvarez (0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (0087/2017); (*) (0088/2017); (*) (0089/2017); (*) (0090/2017); (*) (0091/2017); Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (0092/2017); (*) (0093/2017); (*) (0094/2017); (*) (0095/2017); Leif Lundgren (0096/2017); Manuela Perteghella (0097/2017); (*) (0098/2017); (*) (0099/2017); (*) (0100/2017); Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (0101/2017); Aleko Brazitzov (0102/2017); (*) (0103/2017); (*) (0104/2017); Jeremy Becker (0105/2017); (*) (0106/2017); (*) (0107/2017); (*) (0108/2017); (*) (0109/2017); (*) (0110/2017); (*) (0111/2017); Samit Shah (0112/2017); Simon Baraldi (0113/2017); Simon Baraldi (0114/2017); (*) (0115/2017); (*) (0116/2017); (*) (0117/2017); (*) (0118/2017); Vincenzo Solla (0119/2017); (*) (0120/2017); Mita Drius (0121/2017); Michael Morawietz (0122/2017); (*) (0123/2017); (*) (0124/2017); (*) (0125/2017); (*) (0126/2017); (*) (0127/2017); Luis Salan Santos (0128/2017); Stylianos Vakras (0129/2017); María Vanesa Catalán González (0130/2017); Rubén Martínez (0131/2017); Anne Wilkinson (0132/2017); (*) (0133/2017); Ramon Afonso (0134/2017); Georgios Floras (0135/2017); Bas Van Tol (0136/2017); (*) (0137/2017); Juan Manuel Segarra Mucientes (0138/2017); (*) (0139/2017); (*) (0140/2017); (*) (0141/2017); (*) (0142/2017); Marina Suchlich-Naujoks (0143/2017); (*) (0144/2017); Amândio Silva (0145/2017); (*) (0146/2017); (*) (0147/2017); (*) (0148/2017); Fabiano Filippin (0149/2017); Jürgen Heß (0150/2017); Hermann Wittwer (0151/2017); Marco Giovannelli (0152/2017); (*) (0153/2017); Antonio Pérez Marrero (0154/2017); Juan Ramón González Santana (0155/2017); (*) (0156/2017); Nicola Guagliardo (0157/2017); (*) (0158/2017); (*) (0159/2017); Damian Macias (0160/2017); Alberto Arranz Santander (0161/2017); (*) (0162/2017); (*) (0163/2017); Ann Clwyd (0164/2017); Simon Baraldi (0165/2017).

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 215. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2017. március 15-án/én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


15. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


16. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2017. április 3–6.


17. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 15.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat