Indiċi 
Minuti
PDF 269kWORD 81k
Il-Ħamis, 16 ta' Marzu 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Qafas tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta fis-settur tas-sajd ***I (dibattitu)
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
3.1.Żimbabwe, il-każ ta' Pastor Evan Mawarire
  
3.2.Il-priġunieri politiċi Ukreni fir-Russja u s-sitwazzjoni fil-Krimea
  
3.3.Il-Filippini, il-każ tas-Senatur Leila M. De Lima
 4.Il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2017 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Avviż mill-Presidenza
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Żimbabwe, il-każ ta' Pastor Evan Mawarire (votazzjoni)
  
6.2.Il-priġunieri politiċi Ukreni fir-Russja u s-sitwazzjoni fil-Krimea (votazzjoni)
  
6.3.Il-Filippini, il-każ tas-Senatur Leila M. De Lima (votazzjoni)
  
6.4.Il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2017 (votazzjoni)
  
6.5.L-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi ta' minerali u metalli li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli ***I (votazzjoni)
  
6.6.Qafas tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta fis-settur tas-sajd ***I (votazzjoni)
  
6.7.L-implikazzjonijiet kostituzzjonali, legali u istituzzjonali ta' politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni: possibilitajiet offruti mit-Tratatt ta' Lisbona (votazzjoni)
  
6.8.Politika integrata tal-Unjoni Ewropea għall-Artiku (votazzjoni)
  
6.9.Rapport 2016 dwar il-Montenegro (votazzjoni)
  
6.10.Demokrazija elettronika fl-UE: potenzjal u sfidi (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari
 11.Interpellanzi maġġuri (dibattitu)
 12.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 13.Dokumenti mressqa
 14.Petizzjonijiet
 15.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 16.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 17.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Qafas tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta fis-settur tas-sajd ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ qafas tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta fis-settur tas-sajd u appoġġ għall-parir xjentifiku fir-rigward tal-Politika Komuni tas-Sajd (riformulazzjoni) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Marco Affronte ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Julian King (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Werner Kuhn f'isem il-Grupp PPE, Ricardo Serrão Santos f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, António Marinho e Pinto f'isem il-Grupp ALDE, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Linnéa Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mike Hookem f'isem il-Grupp EFDD, Diane James Membru mhux affiljata, Gabriel Mato, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López u Nicola Caputo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Ivan Jakovčić.

Interventi ta': Julian King u Marco Affronte.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.6 tal-Minuti ta' 16.3.2017.


3. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 15.3.2017.)


3.1. Żimbabwe, il-każ ta' Pastor Evan Mawarire

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post u Lola Sánchez Caldentey ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0191/2017, B8-0194/2017 et B8-0196/2017.

Interventi ta': Luke Ming Flanagan għal punt ta' ordni u Geoffrey Van Orden dwar din l-interruzzjoni.

Pavel Telička u Bogdan Brunon Wenta ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0200/2017 et B8-0224/2017.

Interventi ta': Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Jonathan Arnott u Dominique Bilde.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cristian Dan Preda, Nicola Caputo u Notis Marias.

Intervent ta': Julian King (Membru tal-Kummissjoni), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.1 tal-Minuti ta' 16.3.2017.


3.2. Il-priġunieri politiċi Ukreni fir-Russja u s-sitwazzjoni fil-Krimea

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Fl-okkażjoni ta' dan id-dibattitu, il-President laqgħet, f'isem il-Parlament, grupp ta' deputati tal-Parlament tal-Ukrajna, li ħa postu fil-gallarija uffiċjali.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius u Tunne Kelam ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Dariusz Rosati f'isem il-Grupp PPE, Marju Lauristin f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, u Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marcus Pretzell f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic u Jean-Luc Schaffhauser, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina u Eduard Kukan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică u José Inácio Faria.

Intervent ta': Julian King (Membru tal-Kummissjoni), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.2 tal-Minuti ta' 16.3.2017.


3.3. Il-Filippini, il-każ tas-Senatur Leila M. De Lima

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0193/2017 B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová u Tomáš Zdechovský ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Krzysztof Hetman f'isem il-Grupp PPE, David Martin f'isem il-Grupp S&D, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, u Marc Tarabella.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott u Maria Grapini.

Intervent ta': Julian King (Membru tal-Kummissjoni), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.3 tal-Minuti ta' 16.3.2017.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.35. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)


4. Il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2017 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2017 (2017/2598(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Marzu 2017 (punt 11 tal-Minuti ta' 14.3.2017)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa u Michaela Šojdrová, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez u Javier Couso Permuy, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans u Paavo Väyrynen, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post et autres, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Votazzjoni: punt 6.4 tal-Minuti ta' 16.3.2017.


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

5. Avviż mill-Presidenza

Interventi ta': António Marinho e Pinto, biex ifakkru d-39 anniversarju mill-ħtif tal-bniedem politiku Taljan Aldo Moro, li nqatel mill-Brigate Rosse fid-9 ta' Mejju 1978, u Olaf Stuger, dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Tork rigward ir-riżultati tal-elezzjonijiet leġiżlattivi fin-Netherlands (il-President ħa nota ta' dan).

°
° ° °

Il-President ikkomunika li l-Konferenza tal-Presidenti approvat it-talba tal-Kumitat ta' Inkjesta inkarigat mill-eżami tal-allegazzjonijiet ta' ksur u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni fil-qasam tal-ħasil tal-flus, tal-evażjoni tat-taxxa u tal-frodi, bil-għan tiġi estiża l-validità tal-mandat tiegħu bi tliet xhur.

Din l-estensjoni hija neċessarja sabiex il-kumitat ikun jista' jwettaq għal kollox u korrettament il-mandat tiegħu, hekk kif kien adottat mill-Parlament fit-8 ta' Ġunju 2016, billi jitqies in-numru ta' dokumenti li għad iridu jiġu eżaminati, l-analiżi meħtieġa, kif ukoll il-partijiet ikkonċernati differenti li għad iridu jinstemgħu.

Il-Parlament qabel ma' din l-estensjoni.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Żimbabwe, il-każ ta' Pastor Evan Mawarire (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0191/2017

(flok B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0200/2017 u B8-0224/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Elmar Brok, f'isem il-Grupp PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post u Arne Lietz, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski u Jan Zahradil, f'isem il-Grupp ECR;

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes u Bronis Ropė, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD;

—   Mario Borghezio, f'isem il-Grupp ENF.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0086)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0196/2017 iddekadiet.)


6.2. Il-priġunieri politiċi Ukreni fir-Russja u s-sitwazzjoni fil-Krimea (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0190/2017

(flok B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017 u B8-0221/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Jerzy Buzek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Elmar Brok, f'isem il-Grupp PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin u Julie Ward, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski u Kosma Złotowski, f'isem il-Grupp ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes u Davor Škrlec, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0087)


6.3. Il-Filippini, il-każ tas-Senatur Leila M. De Lima (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0193/2017

(flok B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 u B8-0226/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Elmar Brok, f'isem il-Grupp PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post u Neena Gill, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić u Arne Gericke, f'isem il-Grupp ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen u Helmut Scholz, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė u Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0088)


6.4. Il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2017 (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 u B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0183/2017

(flok B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 u B8-0189/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa u Michaela Šojdrová, f'isem il-Grupp PPE;

—   Pier Antonio Panzeri u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen u Ivo Vajgl; f'isem il-Grupp ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini u Molly Scott Cato, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0089)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0184/2017 u B8-0185/2017 iddekadew.)


6.5. L-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi ta' minerali u metalli li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni għall-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi responsabbli ta’ landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Id-dibattitu sar fid-data 19 ta' Mejju 2015 (punt 3 tal-Minuti ta' 19.5.2015).

Il-votazzjoni ġiet posposta għal waqt is-seduta tad-data 20 ta' Mejju 2015 (punt 10.7 tal-Minuti ta' 20.5.2015).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Adozzjoni (P8_TA(2017)0090)


6.6. Qafas tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta fis-settur tas-sajd ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ qafas tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta fis-settur tas-sajd u appoġġ għall-parir xjentifiku fir-rigward tal-Politika Komuni tas-Sajd (riformulazzjoni) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Marco Affronte (A8-0150/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Adozzjoni (P8_TA(2017)0091)


6.7. L-implikazzjonijiet kostituzzjonali, legali u istituzzjonali ta' politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni: possibilitajiet offruti mit-Tratatt ta' Lisbona (votazzjoni)

Rapport dwar l-implikazzjonijiet kostituzzjonali, legali u istituzzjonali ta' politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni: possibilitajiet offruti mit-Tratatt ta' Lisbona [2015/2343(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteurs: Michael Gahler u Esteban González Pons (A8-0042/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0092)


6.8. Politika integrata tal-Unjoni Ewropea għall-Artiku (votazzjoni)

Rapport dwar il-politika integrata tal-Unjoni Ewropea għall-Artiku [2016/2228(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteurs: Urmas Paet u Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0093)

Interventi

David Coburn qabel il-votazzjoni.


6.9. Rapport 2016 dwar il-Montenegro (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar il-Montenegro [2016/2309(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0050/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0094)


6.10. Demokrazija elettronika fl-UE: potenzjal u sfidi (votazzjoni)

Rapport dwar id-demokrazija elettronika fl-Unjoni Ewropea: potenzjal u sfidi [2016/2008(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0095)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2017- (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017

Ivan Jakovčić, Notis Marias u Doru-Claudian Frunzulică

Rapport Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică u Seán Kelly

Rapport Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică u Seán Kelly

Rapport Michael Gahler u Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák u Jean-Luc Mélenchon

Rapport Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil u Ivan Jakovčić

Rapport Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor u Momchil Nekov


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.55. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


10. Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 64(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r- Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE (10728/4/2016 - C8-0104/2017 – 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

irriferut lill-kumitat responsabbli : ENVI

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar apparati mediċi dijanjostiċi in vitro u li jħassar id-Direttiva 98/79/KE u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/227/UE (10729/4/2016 - C8-0105/2017 – 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)

irriferut lill-kumitat responsabbli : ENVI

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjonijiet tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 17 ta' Marzu 2017.


11. Interpellanzi maġġuri (dibattitu)

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b’dibattitu (O-00004/2017/rev1) ta' Beatrix von Storch f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Kooperazzjoni bejn it-traffikanti tal-bnedmin u l-NGOs involuti fit-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

David Coburn daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Julian King (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Julia Reid f'isem il-Grupp EFDD, Georg Mayer f'isem il-Grupp ENF (Il-President dwar l-intervent ta' Georg Mayer li wieġbu), Seán Kelly, James Nicholson u Jozo Radoš.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivan Jakovčić.

Intervent ta': Julian King.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 46 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16 ta' Frar 2017)

Kumitat AFCO

- Reviżjoni tar-Regolament (UE) Nru 211/2011 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini (2017/2024(INL))
(opinjoni: CULT, PETI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Talbiet ta' restituzzjoni transfruntieri ta' opri tal-arti u beni kulturali misruqa waqt kunflitti armati u gwerer (2017/2023(INL))
(opinjoni: CULT (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 9 ta' Marzu 2017)

Kumitat AFCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ir-rwol tal-bliet fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni (2017/2037(INI))
(opinjoni: REGI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat EMPL

- L-implimentazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ fl-Istati Membri (2017/2039(INI))
(opinjoni: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

Kumitat LIBE

- L-aspetti tad-drittijiet fundamentali fl-integrazzjoni tar-Rom fl-UE: il-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu (2017/2038(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat REGI

- L-implimentazzjoni tal-istrateġiji makroreġjonali tal-UE (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(opinjoni: ENVI)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16 ta' Frar 2017)

Kumitat AFET

- Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (2017/2029(INI))

- Ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina (2017/2027(INI))
(opinjoni: DEVE)

- Ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN (2017/2026(INI))

- Ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (2017/2025(INI))
(opinjoni: FEMM)

Kumitat AFET (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (2017/2028(INI))
(opinjoni: INTA, DEVE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat ENVI

- Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali (2017/2030(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 9 ta' Marzu 2017)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill fit-72 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (2017/2041(INI))

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 9 ta' Marzu 2017)

Kumitat AFCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ir-rwol tal-bliet fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni (2017/2037(INI))
(opinjoni: REGI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(opinjoni: ITRE, INTA, IMCO, CULT (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 16 ta' Frar 2017)

Kumitat AFET (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (2017/2028(INI))
(opinjoni: INTA, DEVE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat AFCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Reviżjoni tar-Regolament (UE) Nru 211/2011 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini (2017/2024(INL))
(opinjoni: CULT, PETI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Talbiet ta' restituzzjoni transfruntieri ta' opri tal-arti u beni kulturali misruqa waqt kunflitti armati u gwerer (2017/2023(INL))
(opinjoni: CULT (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (Riformulazzjoni) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(opinjoni: CULT, LIBE, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI(Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura))

Konsultazzjoni mal-kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat INTA

- L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali (2016/2149(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFCO
opinjoni: EMPL, JURI, INTA

Kumitat ENVI

- Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi (2016/2224(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat LIBE

- Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO(Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)


13. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ECON

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni ta' Minamata dwar il-Merkurju (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, INTA

- Tiġdid parzjali ta' membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidat HU (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

irriferut

responsabbli :

JURI

2) mill-Membri, mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-pilastru tad-Drittijiet Soċjali (B8-0171/2017)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ECON

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' definizzjoni legali komuni tad-diskors ta' mibegħda fl-Unjoni Ewropea (B8-0172/2017)

irriferut

responsabbli :

LIBE


14. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 215(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 15 ta' Marzu 2017

(*) Isem kunfidenzjali

(*) (Nru 1558/2016); (*) (Nru 1559/2016); (*) (Nru 1560/2016); (*) (Nru 1561/2016); (*) (Nru 1562/2016); (*) (Nru 1563/2016); Einar Petursson (Nru 1564/2016); (*) (Nru 1565/2016); (*) (Nru 1566/2016); (*) (Nru 1567/2016); (*) (Nru 0055/2017); Panagiotis Leliatsos (Nru 0056/2017); Sari Kantinkoski (Nru 0057/2017); Carina Olsen (Nru 0058/2017); Ismael Antonio López Pérez (Nru 0059/2017); (*) (Nru 0060/2017); Sam Kloos (Nru 0061/2017); Veronika Nyang (Nru 0062/2017); Ivailo Iliev (Nru 0063/2017); (*) (Nru 0064/2017); Luca Lazzati (Nru 0065/2017); (*) (Nru 0066/2017); (*) (Nru 0067/2017); (*) (Nru 0068/2017); (*) (Nru 0069/2017); (*) (Nru 0070/2017); (*) (Nru 0071/2017); (*) (Nru 0072/2017); (*) (Nru 0073/2017); (*) (Nru 0074/2017); (*) (Nru 0075/2017); (*) (Nru 0076/2017); (*) (Nru 0077/2017); (*) (Nru 0078/2017); (*) (Nru 0079/2017); (*) (Nru 0080/2017); (*) (Nru 0081/2017); (*) (Nru 0082/2017); David Gale (Nru 0083/2017); Benjamin Rzepka (Nru 0084/2017); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (Nru 0085/2017); Jose Manuel Martin Alvarez (Nru 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (Nru 0087/2017); (*) (Nru 0088/2017); (*) (Nru 0089/2017); (*) (Nru 0090/2017); (*) (Nru 0091/2017); Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (Nru 0092/2017); (*) (Nru 0093/2017); (*) (Nru 0094/2017); (*) (Nru 0095/2017); Leif Lundgren (Nru 0096/2017); Manuela Perteghella (Nru 0097/2017); (*) (Nru 0098/2017); (*) (Nru 0099/2017); (*) (Nru 0100/2017); Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (Nru 0101/2017); Aleko Brazitzov (Nru 0102/2017); (*) (Nru 0103/2017); (*) (Nru 0104/2017); Jeremy Becker (Nru 0105/2017); (*) (Nru 0106/2017); (*) (Nru 0107/2017); (*) (Nru 0108/2017); (*) (Nru 0109/2017); (*) (Nru 0110/2017); (*) (Nru 0111/2017); Samit Shah (Nru 0112/2017); Simon Baraldi (Nru 0113/2017); Simon Baraldi (Nru 0114/2017); (*) (Nru 0115/2017); (*) (Nru 0116/2017); (*) (Nru 0117/2017); (*) (Nru 0118/2017); Vincenzo Solla (Nru 0119/2017); (*) (Nru 0120/2017); Mita Drius (Nru 0121/2017); Michael Morawietz (Nru 0122/2017); (*) (Nru 0123/2017); (*) (Nru 0124/2017); (*) (Nru 0125/2017); (*) (Nru 0126/2017); (*) (Nru 0127/2017); Luis Salan Santos (Nru 0128/2017); Stylianos Vakras (Nru 0129/2017); María Vanesa Catalán González (Nru 0130/2017); Rubén Martínez (Nru 0131/2017); Anne Wilkinson (Nru 0132/2017); (*) (Nru 0133/2017); Ramon Afonso (Nru 0134/2017); Georgios Floras (Nru 0135/2017); Bas Van Tol (Nru 0136/2017); (*) (Nru 0137/2017); Juan Manuel Segarra Mucientes (Nru 0138/2017); (*) (Nru 0139/2017); (*) (Nru 0140/2017); (*) (Nru 0141/2017); (*) (Nru 0142/2017); Marina Suchlich-Naujoks (Nru 0143/2017); (*) (Nru 0144/2017); Amândio Silva (Nru 0145/2017); (*) (Nru 0146/2017); (*) (Nru 0147/2017); (*) (Nru 0148/2017); Fabiano Filippin (Nru 0149/2017); Jürgen Heß (Nru 0150/2017); Hermann Wittwer (Nru 0151/2017); Marco Giovannelli (Nru 0152/2017); (*) (Nru 0153/2017); Antonio Pérez Marrero (Nru 0154/2017); Juan Ramón González Santana (Nru 0155/2017); (*) (Nru 0156/2017); Nicola Guagliardo (Nru 0157/2017); (*) (Nru 0158/2017); (*) (Nru 0159/2017); Damian Macias (Nru 0160/2017); Alberto Arranz Santander (Nru 0161/2017); (*) (Nru 0162/2017); (*) (Nru 0163/2017); Ann Clwyd (Nru 0164/2017); Simon Baraldi (Nru 0165/2017).

Il-President ħabbar li fid-data 15 ta' Marzu 2017, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(15) tar-Regoli ta' Proċedura, irrefera lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la jkunu ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas ikunu residenti fi Stat Membru, u lanqas ma jkollhom l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru.


15. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


16. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 3 sad-data 6 ta' April 2017.


17. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.30.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Avviż legali - Politika tal-privatezza