Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 3. april 2017 - Strasbourg

4. Meddelelse fra formanden
CRE

Formanden havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166 og efter høring af det berørte medlem besluttet at pålægge Piernicola Pedicini en sanktion for under sit indlæg på plenarmødet den 14. marts 2017 at have anvendt fornærmende sprogbrug over for andre medlemmer. Sanktionen omfattede fratagelse af retten til dagpenge i to dage. Afgørelsen var blevet meddelt det berørte medlem.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik