Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

4. Ανακοίνωση της Προεδρίας
CRE

Σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού και αφού κάλεσε τον ενδιαφερόμενο βουλευτή σε προφορική ακρόαση, ο Πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει κύρωση στον Piernicola Pedicini διότι χρησιμοποίησε προσβλητική γλώσσα προς άλλους βουλευτές κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στην Ολομέλεια στις 14 Μαρτίου 2017. Η κύρωση συνίσταται στην απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης για χρονικό διάστημα δύο ημερών. Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο βουλευτή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου