Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 април 2017 г. - Страсбург

5. Състав на Парламента

Vicky Maeijer уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 16 март 2017 г.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността Парламентът обяви мястото за свободно, считано от тази дата, и уведоми за това съответните национални органи.

Правна информация - Политика за поверителност