Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 3. travnja 2017. - Strasbourg

8. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je priopćio odluke nekoliko odbora da pokrenu međuinstitucionalne pregovore u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor LIBE, na osnovi Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Izvjestitelj: Halla-aho Jussi (A8-0065/2017)

- Odbor REGI, na osnovi Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u vezi s posebnim mjerama za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenim prirodnim katastrofama (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Izvjestiteljica: Mihaylova Iskra ( A8-0070/2017)

- Odbor IMCO na osnovi Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Tekst značajan za EGP) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Izvjestiteljica: Sehnalová Olga (A8-0077/2017)

- Odbor JURI na osnovi Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim dopuštenim upotrebama djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Izvjestitelj: Andersson Max ( A8-0097/2017)

-Odbor JURI na osnovi Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u pristupačnim formatima određenih djelâ i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Izvjestitelj: Andersson Max (A8-0102/2017)

- Odbor ITRE na osnovi Izvješća o prijedlogu odluke o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički provodi nekoliko država članica (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Izvjestiteljica: Sakorafa Sofia ( A8-0112/2017)

- Odbor ECON na osnovi Izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Izvjestiteljica: Pietikäinen Sirpa (A8-0120/2017)

- Odbor BUDG na osnovi Izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Izvjestiteljica: Gardiazabal Rubial Eider (A8-0132/2017)

- Odbor BUDG na osnovi Prijedloga odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 466/2014/EU kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Izvjestiteljica: Gardiazabal Rubial Eider (A8-0135/2017).

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti da se do sutradan, utorak 4. travnja 2017. u ponoć, glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka toga roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti