Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 aprilie 2017 - Strasbourg

8. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din regulamentul de procedură:

- Comisia LIBE, pe baza raportului referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Raportor: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Comisia REGI, pe baza raportului referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsurile specifice menite să furnizeze o asistență suplimentară statelor membre afectate de dezastre naturale (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Raportoare: Iskra Mihaylova ( A8-0070/2017)

- Comisia IMCO, pe baza raportului referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (text care prezintă interes pentru SEE) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Raportoare: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Comisia JURI, pe baza raportului referitor la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Raportor: Max Andersson ( A8-0097/2017)

- Comisia JURI, pe baza raportului referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Raportor: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Comisia ITRE, pe baza raportului referitor la Propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Raportoare: Sofia Sakorafa ( A8-0112/2017)

- Comisia ECON, pe baza raportului referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Comisia BUDG, pe baza raportului referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- Comisia BUDG, pe baza raportului referitor la Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, până mâine, marți, 4 aprilie 2017 la miezul nopții, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate