Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 3. april 2017 - Strasbourg

8. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

- odbor LIBE na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Poročevalec: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- odbor REGI na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 v zvezi s posebnimi ukrepi za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Poročevalka: Iskra Mihajlova (A8-0070/2017)

- odbor IMCO na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (Besedilo velja za EGP) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Poročevalka: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- odbor JURI na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Poročevalec: Max Andersson ( A8-0097/2017)

- odbor JURI na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejni izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Poročevalec: Max Andersson (A8-0102/2017)

- odbor ITRE na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA), ki ga skupaj izvaja več držav članic (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Poročevalka: Sofia Sakorafa ( A8-0112/2017)

- odbor ECON na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- odbor BUDG na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- odbor BUDG na podlagi poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pred polnočjo jutrišnjega dne, 4. aprila 2017, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov