Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. dubna 2017 - Štrasburk

9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 5. dubna 2017 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD))

Právní upozornění - Ochrana soukromí