Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 3. travnja 2017. - Strasbourg

9. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 5. travnja 2017. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja mehanizam razmjene informacija u pogledu međuvladinih sporazuma i neobvezujućih instrumenata između država članica i trećih zemalja u području energetike te stavlja izvan snage Odluka br. 994/2012/EU (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima te o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD))

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti