Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 aprilie 2017 - Strasbourg

9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 5 aprilie 2017 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD))

Aviz juridic - Politica de confidențialitate