Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 3. april 2017 - Strasbourg

10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, Parlamentets formand, at der ikke var gjort indsigelse imod:

- henstillingen fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed

Hvis hverken en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for en frist på fireogtyve timer gør indsigelse mod denne henstilling, betragtes den som vedtaget. I modsat fald sættes den under afstemning.

Henstillingen forelå på Europarl.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik