Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 3. travnja 2017. - Strasbourg

10. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika presdjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika da nema prigovora u pogledu:

- preporuke odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, pregledom i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata

Ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor na preporuku, ona se smatra usvojenom. U protivnom se stavlja na glasovanje.

Preporuka će biti dostupna na internetskoj stranici Europarl.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti