Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r. - Strasburg

10. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

- zalecenia Komisji w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów.

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin grupa polityczna lub posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg nie wyrażą sprzeciwu wobec tego zalecenia, uznaje się je za przyjęte. W przeciwnym wypadku zostanie ono poddane pod głosowanie.

Zalecenie jest dostępne na stronie internetowej Europarl.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności