Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. apríla 2017 - Štrasburg

10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov oznámil predsedovi Parlamentu v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

– odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) stanovením regulačných technických predpisov, pokiaľ ide o prezentáciu, obsah, preskúmanie a revíziu dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienky splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov

Ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, do 24 hodín nevznesú námietku proti tomuto odporúčaniu, odporúčanie sa bude považovať za schválené. V opačnom prípade sa o ňom bude hlasovať.

Odporúčanie je k dispozícii na internetovej stránke Europarl.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia