Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 3. april 2017 - Strasbourg

10. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

- priporočila odbora ECON, da se ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov.

Če temu priporočilu v roku 24 ur ne nasprotuje nobena politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, se šteje za sprejeto. V nasprotnem primeru se bo o njem glasovalo.

Priporočilo je na voljo na spletišču Europarl.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov