Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

13. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Σεπτεμβρίου 2016, του Νοεμβρίου I 2016, του Νοεμβρίου II 2016 και του Ιανουαρίου 2017 διατίθεται στο Eurοparl.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου