Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 april 2017 - Straatsburg

13. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van september 2016, november I 2016, november II 2016 en januari 2017 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staat op Europarl.

Juridische mededeling - Privacybeleid