Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 3 april 2017 - Strasbourg

13. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna september 2016, november I 2016, november II 2016 och januari 2017 finns tillgängligt på Europarl.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy