Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. dubna 2017 - Štrasburk

15. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního dubnového plenárního zasedání (PE 602.068/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

°
° ° °

Předseda se souhlasem politických skupin a v návaznosti na odmítnutí předsedy Euroskupiny Jeroena Dijsselbloema zúčastnit se zítřejší, úterní rozpravy o stavu druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (bod 88 PDOJ) oznámil, že prohlášení předsedy Europskupiny bude nahrazeno prohlášeními Rady a Komise.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Notis Marias za skupinu ECR, Marcel de Graaff za skupinu ENF, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Marco Valli za skupinu EFDD, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer a Pervenche Berès.

Předseda konstatoval, že na danou věc panuje jednotný názor, a oznámil, že bude předsedu Euroskupiny informovat o tom, že Parlament považuje jeho chování za nepřípustné.

°
° ° °

Pondělí

Žádost, kterou předložil Daniel Caspary a poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o odpovědech Komise na otázky k písemnému zodpovězení jako druhý bod po rozpravě o Evropském sboru solidarity (bod 77 PDOJ).

Parlament žádost schválil.

Úterý

Žádost skupiny ENF, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o zprávě Richarda Ashwortha o odhadu příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2018 – oddíl I – Evropský parlament, kterou má výbor BUDG přijmout v pondělí a která je zařazena do středečního hlasování (bod 69 PDOJ) jako pátý bod po společné rozpravě o revizi VFR (body 65, 89 a 64 PDOJ).

Vystoupil Marco Zanni za skupinu ENF s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (149 pro, 160 proti, 13 se zdrželo).

Středa

Společná žádost skupin ALDE, S&D a PPE, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o situaci ve Venezuele.

Vystoupil João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL proti žádosti.

Vystoupili ve prospěch žádosti:

- Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE s žádostí, aby byla rozprava zařazena na odpolední pořad jednání jako šestý bod,

- Cristian Dan Preda za skupinu PPE zaprvé s žádostí, aby byla rozprava zařazena na odpolední pořad jednání jako čtvrtý bod, a zadruhé, aby bylo možné na závěr rozpravy předložit návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo na druhém dubnovém dílčím zasedání, a

- Maria João Rodrigues za skupinu S&D s žádostí, byla rozprava zařazena na odpolední pořad jednání jako pátý bod bez možnosti předložit návrhy usnesení.

Parlament společnou žádost schválil. Bod byl zařazena na pořad jednání.

Parlament poté hlasoval o tom, kdy se rozprava bude konat.

- Parlament zamítl žádost skupiny ALDE.

- Parlament zamítl žádost skupiny S&D EH (104 pro, 147 proti, 51 se zdrželo).

- Parlament schválil první žádost skupiny PPE. Rozprava je zařazena na odpolední pořad jednání jako čtvrtý bod.

Parlament schválil druhou žádost skupiny PPE EH (187 pro, 105 proti, 25 se zdrželo). Na závěr rozpravy budou předloženy návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat na druhém dubnovém dílčím zasedání.

Vystoupil Edouard Ferrand.

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí