Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 3. aprīlis - Strasbūra

15. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2017. gada aprīļa I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 602.068/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

°
° ° °

Tā kā Eurogrupas priekšsēdētājs Jeroen Dijsselbloem atteicās piedalīties nākamās dienas (otrdienas) debatēs par sasniegto progresu Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas otrajā pārskatīšanā (GDKP 88. punkts), sēdes vadītājs ar politisko grupu piekrišanu informēja, ka Eurogrupas priekšsēdētāja paziņojums tiks aizstāts ar Padomes un Komisijas paziņojumiem.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer un Pervenche Berès.

Konstatējot vienprātību minētajā jautājumā, sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš informēs Eurogrupas priekšsēdētāju, ka Parlaments viņa attieksmi uzskata par nepieņemamu.

°
° ° °

Pirmdiena

Daniel Caspary un deputātu, kuru skaits sasniedz zemo obligāto minimumu, pieprasījums darba kārtībā pēc debatēm par Eiropas Solidaritātes korpusu (GDKP 77. punkts) kā otro punktu iekļaut debates par Komisijas atbildēm uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Otrdiena

ENF grupas pieprasījums darba kārtībā pēc kopīgajām debatēm par daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanu (GDKP 65., 89. un 64. punkts) kā piekto punktu iekļaut debates par Richard Ashworth ziņojumu par 2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi, I iedaļa — Eiropas Parlaments, kuru šodien ir paredzēts pieņemt BUDG komitejā un kurš ir iekļauts trešdienas balsošanas laikā (GDKP 69. punkts).

Uzstājās Marco Zanni ENF grupas vārdā, lai pamatotu šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (149 par, 160 pret, 13 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Trešdiena

ALDE, S&D un PPE grupas kopīgs pieprasījums darba kārtībā iekļaut debates par stāvokli Venecuēlā.

Uzstājās João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, lai iebilstu pret šo pieprasījumu.

Lai pamatotu pieprasījumu, uzstājās:

- Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, pieprasot šīs debates iekļaut pēcpusdienas darba kārtībā kā sesto punktu,

- Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, pieprasot, pirmkārt, lai šīs debates tiktu iekļautas pēcpusdienas darba kārtībā kā ceturtais punkts, un, otrkārt, lai to noslēgumā tiktu iesniegti rezolūcijas priekšlikumi, par kuriem notiktu balsošana aprīļa II sesijā, un

- Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, pieprasot šīs debates iekļaut pēcpusdienas darba kārtībā kā piekto punktu bez rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanas.

Parlaments apstiprināja kopīgo pieprasījumu. Līdz ar to šis punkts tika iekļauts darba kārtībā.

Pēc tam Parlaments balsoja par debašu noturēšanas laiku.

- Parlaments noraidīja ALDE grupas pieprasījumu.

- Balsojot pēc saraksta (104 par, 147 pret, 51 atturas), Parlaments noraidīja S&D grupas pieprasījumu.

- Parlaments apstiprināja PPE grupas pirmo pieprasījumu. Līdz ar to debates tika iekļautas pēcpusdienas darba kārtībā kā ceturtais punkts.

Balsojot pēc saraksta (187 par, 105 pret, 25 atturas), Parlaments apstiprināja PPE grupas otro pieprasījumu. Līdz ar to debašu noslēgumā tiks iesniegti rezolūcijas priekšlikumi, par kuriem balsošana notiks aprīļa II sesijā.

Uzstājās Edouard Ferrand.

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika