Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 aprilie 2017 - Strasbourg

15. Ordinea lucrărilor
Stenograma

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din aprilie I 2017 (PE 602.068/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

°
° ° °

În acord cu grupurile politice și ca urmare a refuzului lui Jeroen Dijsselbloem, președintele Eurogrupului, de a participa la dezbaterea de mâine, marți, cu privire la situația celui de-al doilea program de revizuire a programului de ajustare economică a Greciei (punctul 88 din PDOJ), Președintele informează că declarația președintelui Eurogrupului va fi înlocuită cu declarațiile Consiliului și Comisiei.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer și Pervenche Berès.

Președintele a constatat că există unanimitate cu privire la acest aspect și a anunțat că va comunica președintelui Eurogrupului că Parlamentul consideră atitudinea sa inacceptabilă.

°
° ° °

Luni

Cerere din partea lui Daniel Caspary și a unui număr de deputați care ating pragul redus de a înscrie ca al doilea punct pe ordinea de zi, după dezbaterea „Corpul european de solidaritate” (punctul 77 din PDOJ), o dezbare privind răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris.

Parlamentul a aprobat cererea.

Marți

Cerere din partea Grupului ENF de a înscrie ca al cincilea punct pe ordinea de zi, după discuția comună privind „revizuirea cadrului financiar multianual” (punctele 65, 89 și 64 din PDOJ), o dezbatere privind raportul Richard Ashworth referitor la „estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 - Secțiunea I – Parlamentul European, a cărui adoptare în Comisia BUDG este prevăzută astăzi și care este înscris la votul de miercuri (punctul 69 din PDOJ).

A intervenit Marco Zanni, în numele Grupului ENF, care a justificat cererea.

Prin AN (149 pentru, 160 împotrivă, 13 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Miercuri

Cerere comună din partea grupurilor ALDE, S&D și PPE de a înscrie pe ordinea de zi o dezbatere privind situația din Venezuela.

A intervenit João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, împotriva cererii.

Au intervenit: pentru a justifica cererea :

- Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, care a cerut ca dezbaterea să fie înscrisă pe ordinea de zi ca al șaselea punct din cursul după-amiezii,

- Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a cerut, mai întâi, ca dezbaterea să fie înscrisă pe ordinea de zi ca al patrulea punct din cursul după-amiezii și II, et apoi ca aceasta să fie încheiată prin depunerea de propuneri de rezoluții supuse votului în perioada de sesiune aprilie II și

- Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a cerut ca dezbaterea să fie înscrisă pe ordinea de zi ca al cincilea punct din cursul după-amiezii, fără depunerea de propuneri de rezoluții.

Parlamentul a aprobat cererea comună. Punctul a fost deci înscris pe ordinea de zi.

Apoi Parlamentul a votat cu privire la momentul în care dezbaterea va avea loc.

- Parlamentul a respins cererea Grupului ALDE.

- Prin VE (104 pentru, 147 împotrivă, 51 abțineri) Parlamentul a respins cererea Grupului S&D.

- Parlamentul a aprobat prima cerere a Grupului PPE. Dezbaterea a fost deci înscrisă pe ordinea de zi ca al patrulea punct în cursul după-amiezii.

Prin VE (187 pentru, 105 împotrivă, 25 abțineri), Parlamentul a aprobat cea de-a doua cerere a Grupului PPE. Dezbaterea va fi deci încheiată prin depunerea de propuneri de rezoluții supuse votului în perioada de sesiune aprilie II.

A intervenit Edouard Ferrand.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate