Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2629(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000020/2017 (B8-0210/2017)

Разисквания :

PV 03/04/2017 - 16
CRE 03/04/2017 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 3 април 2017 г. - Страсбург

16. Европейски корпус за солидарност (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000020/2017), зададен от Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, към Комисията: Европейски корпус за солидарност (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000022/2017), зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Европейски корпус за солидарност (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Petra Kammerevert и Marita Ulvskog развиха въпросите.

Tibor Navracsics (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Sabine Verheyen, от името на групата PPE, Silvia Costa, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka и Bogdan Brunon Wenta.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Maria Grapini, Notis Marias, Victor Negrescu и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Tibor Navracsics.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, относно Европейския корпус за солидарност (2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 6.4.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност