Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2629(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000020/2017 (B8-0210/2017)

Keskustelut :

PV 03/04/2017 - 16
CRE 03/04/2017 - 16

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 3. huhtikuuta 2017 - Strasbourg

16. Euroopan solidaarisuusjoukot (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000020/2017) – Petra Kammerevert CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan solidaarisuusjoukot (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000022/2017) – Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan solidaarisuusjoukot (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Petra Kammerevert ja Marita Ulvskog esittelivät kysymykset.

Tibor Navracsics (komission jäsen) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Sabine Verheyen PPE-ryhmän puolesta, Silvia Costa S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka ja Bogdan Brunon Wenta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Maria Grapini, Notis Marias, Victor Negrescu ja Doru-Claudian Frunzulică.

Tibor Navracsics käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Petra Kammerevert CULT-valiokunnan puolesta Euroopan solidaarisuusjoukoista (2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2017, kohta 7.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö