Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2629(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000020/2017 (B8-0210/2017)

Debatten :

PV 03/04/2017 - 16
CRE 03/04/2017 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 3 april 2017 - Straatsburg

16. Europees Solidariteitskorps (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000020/2017) van Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: Europees Solidariteitskorps (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000022/2017) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Europees Solidariteitskorps (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Petra Kammerevert en Marita Ulvskog lichten de vragen toe.

Tibor Navracsics (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Sabine Verheyen, namens de PPE-Fractie, Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka en Bogdan Brunon Wenta.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Maria Grapini, Notis Marias, Victor Negrescu en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, over het Europees Solidariteitskorps (2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 6.4.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid