Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2629(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000020/2017 (B8-0210/2017)

Rozpravy :

PV 03/04/2017 - 16
CRE 03/04/2017 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 3. apríla 2017 - Štrasburg

16. Európsky zbor solidarity (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000020/2017), ktorú položila Petra Kammerevert, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Európsky zbor solidarity (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000022/2017), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Európsky zbor solidarity (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Petra Kammerevert a Marita Ulvskog rozvinuli otázky.

Tibor Navracsics (člen Komisie) odpovedal na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Sabine Verheyen v mene skupiny PPE, Silvia Costa v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka a Bogdan Brunon Wenta.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Maria Grapini, Notis Marias, Victor Negrescu a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Petra Kammerevert, v mene výboru CULT, o európskom zbore solidarity (2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 6.4.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia