Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2642(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000024/2017

Předložené texty :

O-000024/2017 (B8-0212/2017)

Rozpravy :

PV 03/04/2017 - 18
CRE 03/04/2017 - 18

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Pondělí, 3. dubna 2017 - Štrasburk

18. Obchodování s lidmi (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000024/2017), kterou pokládají Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber a Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano a Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel a Cristian Dan Preda za skupinu PPE Komisi: Obchodování s lidmi (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh a Anna Maria Corazza Bildt rozvinuly otázku.

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Alessandra Mussolini za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, a Liliana Rodrigues.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez a Elena Valenciano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou a Silvia Costa.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí