Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2642(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000024/2017

Esitatud tekstid :

O-000024/2017 (B8-0212/2017)

Arutelud :

PV 03/04/2017 - 18
CRE 03/04/2017 - 18

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Esmaspäev, 3. aprill 2017 - Strasbourg

18. Inimkaubandus (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000024/2017), mille esitas(id) Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber ja Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano ja Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel ja Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Inimkaubandus (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh ja Anna Maria Corazza Bildt esitasid küsimuse.

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Alessandra Mussolini fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, ja Liliana Rodrigues.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez ja Elena Valenciano.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou ja Silvia Costa.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika