Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2642(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000024/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000024/2017 (B8-0212/2017)

Keskustelut :

PV 03/04/2017 - 18
CRE 03/04/2017 - 18

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 3. huhtikuuta 2017 - Strasbourg

18. Ihmiskauppa (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000024/2017) ̶ Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber ja Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano ja Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel ja Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Ihmiskauppa (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh ja Anna Maria Corazza Bildt esittelivät kysymyksen.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Alessandra Mussolini PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, ja Liliana Rodrigues.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez ja Elena Valenciano.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou ja Silvia Costa.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö