Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2642(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000024/2017

Előterjesztett szövegek :

O-000024/2017 (B8-0212/2017)

Viták :

PV 03/04/2017 - 18
CRE 03/04/2017 - 18

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2017. április 3., Hétfő - Strasbourg

18. Emberkereskedelem (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000024/2017), felteszi: Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber és Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano és Iratxe García Pérez, az S&D képviselőcsoport nevében, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel és Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Emberkereskedelem (20174/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh és Anna Maria Corazza Bildt kifejti a kérdést.

Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Alessandra Mussolini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, és Liliana Rodrigues.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez és Elena Valenciano.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou és Silvia Costa.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat